Anbefalinger

DNP Danmark A/S
5 dages kursus i grundlæggende Lean med afsluttende prøve jf. AMU 49086
Jeg/vi har været meget glade for samarbejdet omkring ”Grundlæggende forståelse for Lean”. Vi har haft ca. 40(2 x 20 pr. hold) teamledere og operatører igennem kurset med en varighed på 5 dage, alle med meget forskellig baggrund og viden om Lean.
Men du forstod på fornemmeste vis at trække på dem der vidste noget i forvejen, og skubbe positivt til dem der ingen erfaring havde. Mange positive tilbagevendelser fra deltagerne for både dine personlige og faglige kompetencer. Tak!

Henrik Hansen, Production Manager
dnp.dk

Zacco A/S
Lean-indlæg på engelsk som kickstart og introduktion til Lean-processen i Zacco, for en gruppe af medarbejdere fra Danmark, Sverige og Indien.
“Tak for et virkelig godt oplæg. Det var super brugbart! Vi har kun fået positiv feedback fra vores teams; de syntes, det var meget håndgribeligt og nemt at overføre til vores hverdag. Nu taler folk helt naturligt om Lean og kommer med forslag til forandringer, så det har haft præcis den virkning, vi havde håbet.”
Mille Bülow Verndal, Team Manager Docketing
zacco.dk

FTZ Autodele & Værktøj A/S
Intern uddannelse af ledergruppe på centrallager – grundlæggende Lean og 5S.
Sparring omkring indsats jf. strategi, og kaskaderingsplan/udrulning til resten af organisationen. Ledergruppe (core team) trænet og klædt på til at gennemføre forandringsprocesser i egne teams og arbejde videre med 5S i næste led. Pilotprojekter gennemført med succes og handlingsplan på udrulning til resten af organisationen på plads.
“2 dages workshop har givet en meget større og fornyet forståelse for Lean/5S. Gode værktøjer og erfaringer til at komme videre.”
“I vores core team har vi fået et fællesskab og en god sparringsgruppe, som vi kan bruge i udrulningen.”
“Rigtig godt og lærerigt kursusforløb. Det udleverede materiale er en god manual for mit videre arbejde.”

“Jeg føler mig godt klædt på til at gå i gang med mit eget team.”
Ledergruppen (Core Team) FTZ
ftz.dk

Runøe & Teil A/S
Strategisparring, udviklingspotentiale og fremtidsplanlægning.
Workshop med Lean-introduktion og udarbejdelse af fælles workflow gennem afdelingerne for konstruktører, malere, tømrere, skadesservice. Opfølgning med hver afdeling for individuel videre udvikling og samspil mellem afdelinger ved totalentreprise.
Et konstruktivt og gennemført LEAN forløb er nu afsluttet, hos os har det givet nogle gode snakke og aha-oplevelser i forhold til den enkeltes rolle i organisationen og givet nogen gode redskaber til at optimere og minimere spild af energi og ressourcer.
Mikkel Runøe, Bygningskonstruktør og Direktør
runoeogteil.dk

EXHAUSTO A/S
Produktionshaller flowoptimeret via fysisk ændring. Lager flyttet og indrettet. VSM udført på tværs af organisationen inkl. forsendelse og produktionsplanlægning. 5s, Kaizen-tavler og audits implementeret. Fokus på ressourcer og cirkulær økonomi.
Øget effektivitet efter første måned og fortsat. Højere fleksibilitet i produktionslinjen i forhold til ressourcer, produktmix og ordreudsving. Markant lavere lagerbinding. Fælles fokus og bedre forståelse for, hvordan man i alle led kan skabe værdi.
I dag nyder vi godt af en stærkt forbedret produktivitet og en fleksibel og omstillingsparat fabrik, som er klar til vores vækststrategi for de kommende år.
Klavs Kamuk, Operations Manager
exhausto.dk

STEP A/S
Gennemgående workflow implementeret på tværs af 7 afdelinger med 135 medarbejdere (reklamebureau, trykkeri, grafisk produktion, projektledelse, salg, økonomi, administration). Understøttende IT-system udvalgt og implementeret med mulighed for efterkalkulation. VSM, procedurebeskrivelser, overleveringsdokumenter, kompetenceafdækning, kulturbearbejdning.
Fælles IT-platform og kundefokus. Kulturudvikling på tværs af faggrupper. Fælles standarder og kortere sagsbehandlingstid. Efterkalkulation og overblik over kunder/økonomi/muligheder.
Fra kaos til kosmos med god karma.
Christina Vitten Carlsson, Chief Creative Officer
step.dk

STEP A/S
Tina har på dygtig vis ledet en projektorganisation, som ved tæt dialog med medarbejderne har udarbejdet detaljerede procesdiagrammer, implementeret nyt time-/sagssystem og andre planlægningsværktøjer, som har flyttet virksomheden betydeligt. Tina er firmaets kvinde. Altid smilende og venlig i tilgangen. Hun gør tingene færdig og sætter en ære i at levere kvalitet.
Eva Mørup, Chief Operating Officer
stepprintpower.dk

Avery Dennison
Strategitilretning og konceptudvikling. Organisationstilpasning (administration, salg, teknisk service). Fysisk indretning. Ændret kundefokus og opgaveløsning. SOP-beskrivelser for hver funktion inkl. ansvar og mandat. Kulturudvikling. Målstyring. Kaizen Blitz og Horizon-projekter. Implementering af nyt ERP-system.
Øget kundetilgang, højere effektivitet, kortere sagsbehandlingstid. Proaktiv kultur og fokus på nytænkning. Overpræstation på salgsmål efter første år og udfaktureringsprocent markant forbedret.
Tina er professionel og ambitiøs. Hun går altid det ekstra skridt for at nå i mål med sit team. Under implementeringen af ny strategi for hhv. Danmark og Sverige – samtidig med installering af nyt IT-system – sikrede hun med stort overblik at det skete inden for tidsramme og budget, og at ingen kunder eller medarbejdere blev ladt i stikken.“ 
Vincent Daudemard, Manager European Sales AD Printer Systems