Lean House får virksomheder i mål

Sparring – Flow-optimering – Fremtidssikring.

Lean House er resultatet af mange års arbejde i spændingsfeltet mellem optimering af virksomhedens processer og ressourcer samt understøttelse af vækststrategi og målsætninger.

Jeg tilbyder bl.a. strategisparring, Lean-implementering og intern uddannelse af medarbejdere for at sikre levedygtigheden på ændringer.

Med Lean House er du garanteret grundig foranalyse, planlægning og opfølgning, som sikrer at du opnår øget effektivitet, større fleksibilitet, fælles fokus på tværs af afdelinger og i sidste ende synlige resultater.

Ønsker du som virksomhed at tage del i den grønne omstilling og få en bæredygtig profil, tilbyder jeg analyse af dine mulige indsatsområder og en handlingsplan inkl. tidshorisont, indsats og forventede effekt.

For mig er det vigtigt at enhver indsats er målrettet, dvs. gennemføres dér hvor ressourceforbruget er mindst og effekten størst.

Jeg tilbyder altid indledende sparring uden beregning.

Kontakt mig for at høre nærmere og få input til fremtidssikring af din virksomhed: tlf. 30 13 29 13 / e-mail tina@leanhouse.dk