Produktion og lager

Indsats:
Produktionshal indrettet. Lager fysisk og system-flyttet. VSM udført på tværs af organisationen. 5s, Kaizen-tavler og audits implementeret.

Resultat:
Øget effektivitet efter første måned og fortsat. Højere fleksibilitet i produktionslinjen i forhold til ressourcer, produktmix og ordreudsving. Markant lavere lagerbinding. Fælles fokus og bedre forståelse for, hvordan man i alle led kan skabe værdi.

Udsagn fra kunde:
I dag nyder vi godt af en stærkt forbedret produktivitet og en fleksibel og omstillingsparat fabrik, som er klar til vores vækststrategi for de kommende år.
Klavs Kamuk, Operations Manager, EXHAUSTO A/S

exhausto.dk