Reklamebureau / trykkeri

Indsats:
Gennemgående workflow implementeret på tværs af 7 afdelinger med 135 medarbejdere. Understøttende IT-system udvalgt og implementeret med mulighed for efterkalkulation. VSM, procedurebeskrivelser, overleveringsdokumenter, kompetanceafdækning, kulturbearbejdning.

Resultat:
Fælles IT-platform og kundefokus. Kulturudvikling på tværs af faggrupper. Fælles standarder og kortere sagsbehandlingstid. Efterkalkulation og overblik over kunder/økonomi/muligheder.

Udsagn fra kunde:
Fra kaos til kosmos med god karma.
Christina Vitten Carlsson, Chief Creative Officer, STEP A/S

Tina har på dygtig vis ledet en projektorganisation, som ved tæt dialog med medarbejderne har udarbejdet detaljerede procesdiagrammer, implementeret nyt time-/sagssystem og andre planlægningsværktøjer, som har flyttet virksomheden betydeligt. Tina er firmaets kvinde. Altid smilende og venlig i tilgangen. Hun gør tingene færdig og sætter en ære i at levere kvalitet.
Eva Mørup, Chief Operating Officer, STEP A/S

step.dk
stepprintpower.dk