Bæredygtighed

Når Lean og Bæredygtighed går hånd-i-hånd

Kort fortalt handler det om værdiskabelse i alle led:
At få det bedste resultat ud af en proces med brug af færrest mulige ressourcer og tid.

Bæredygtighed er mange ting, det kan være omstilling til grøn energi, minimering af forbrug, fokus på cirkulær økonomi, affaldshåndtering osv. – men det handler i høj grad om, HVORDAN man udfører arbejdet og HVORDAN medarbejdernes arbejdsforhold og muligheder er.
Det handler rigtig meget om hvilket socialt ansvar man tager som virksomhed.

Men hvorfor skal man arbejde med bæredygtighed?

Det er der bl.a. disse 3 vigtige grunde til:

1. Globalt ansvar – vi er sidste generation som kan nå at vende skuden, og vi har lige nu mulighed for selv at vælge, hvordan vi vil bidrage.

2. Konkurrencemæssigt er der ingen vej udenom, både kunder, leverandører og samarbejdspartnere vil i højere og højere grad stille krav om bæredygtighed.

3. Menneskeligt har det fortsat større betydning for arbejdsstyrken at en virksomhed har en holdning og går forrest. Med fokus på bæredygtighed styrkes muligheden for at tiltrække kompetent arbejdskraft og fastholde gode medarbejdere og vigtige ambassadører.

Der er flere muligheder for at screene og udvælge konkrete FN 17-mål – også helt ned på delmål-niveau, eller sikre fokus på en generelt bæredygtig indsats som en del af virksomhedskulturen.

Kontakt mig for at høre mere om, hvordan vi sammen kan gøre din virksomhed mere bæredygtig:
tlf. 30 13 29 13 / e-mail: tina@leanhouse.dk